TEST

AEH.plAndersen Euro Handel

Internationale Road Transport
Main no. + 48 94 7216 315

          

Customer login

Job offers

Actually we are searching: Drivers in international transport

Our needs:

  • Fluent English or Deutsch (In speaking)
  • Minimum 3 years experience in international road transport
  • Certificate of ADR (elementary)
  • Certificate of driver competence , medical and psychological certificate

We offer:

  • Working in international road transport company
  • Working with professional and energetic team
  • Regular trainings of working and driving time regulations
  • Work on new and highly equipped trucks.

If you are interested, please send your CV to: aeh@aeh.pl

 

Please add following clause In Your apply form: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Andersen Euro Handel Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".